Levar Hotells

Hållbarhetspolicy

  • Hållbarhet ska vara en grundläggande och vägledande princip för all verksamhet inom företag Levar Hotell & Gästgiveri AB.
  • Företaget och dess anställda skall ha ett starkt engagemang för att dess verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
  • Som ett led i vår tanke och ambition serverar vi endast Svenskt-, och företrädelsevis norrländsk kött i vår restaurang. Vår produktion av charkvaror skall som vår förlängda arm ut i lokalsamhället präglas av lokala råvaror som vi kan stå för i ett hållbarhetsperspektiv.
  • För oss som driver en kulturminnesmärkt rörelse grundad år 1635 är den lokala kulturen och lokalsamhället speciellt viktig. Genom vår verksamhet och vårt överförande av den lokala kulturen och historien kan vi bidra till ett hållbart tänkande hos våra besökare.
  • Genom vår tydliga lokala förankring kan vi uppmuntra våra besökare till att tänka lokalt och handla lokalproducerade varor från trakten.
  • Företagets hållbarhetspolicy utgör ett levande dokument och skall leda och utveckla företaget med hållbarhet som riktmärke.